Vojtěch Šoula: Koncepce, kontinuita, komunita

V Jihlavě na rozdíl od jiných měst rozhodně netrpíme podfinancováním kultury. Probíhá zde, až na výjimky, zdravá soutěž o rozdělení podpory města a kulturní instituce se nespoléhají pouze na jeden zdroj dotací.

Na podporu kultury v Jihlavě vznikla Brána Jihlavy, kterou chápeme jako „produkčního“, který by měl koncepčně vést město jedním směrem, měl by pomáhat jednotlivým aktérům v propagaci, logistice a měl by být pomocník v komunikaci s odbory města.

To, na co by se měly vynaložit peníze, je lepší technické zázemí pro pořadatele kulturních akcí. Věřím, že má být náměstí po revitalizaci důstojným místem pro častější pořádání kulturních akcí – už nejen Martin, Vánoce, Havíření a stále se měnící koncept léta, ale větší snaha o pořadatele, kteří za prostor i rádi zaplatí.

Ale aby byl o náměstí jako kulturní prostor zájem, musí se vyřešit přívod vody a zlepšení elektrifikace. Zlepšení technického stavu by mělo proběhnout i u „živých scén“. Teprve po zavedení elektřiny to budou zajímává místa pro konání menších komunitních kulturních akcí.

Věc, která závisí spíše na pocitu a složení kulturní komise, respektive zastupitelstva a rady, je podpora projektů, které jsou opravdu zajímavé a obohacující. Peníze rozhodně nepatří rádoby spolkům z minulého století, které dělají dny dětí a zároveň předvolební kampaně komunistické straně.

Stejně jako město, i Brána Jihlavy má plány do budoucna, a ty musí být transparentní. Akce nevznikne za týden, stojí za nimi řada týdnů až měsíců práce, ale veřejnost by měla vědět, kdy se na co může těšit. S tím jde ruku v ruce koncepčnost. Měli bychom vědět, kam chce vedení Brány Jihlavu směřovat, a pokud možno, směřovat ji v jednom duchu delší časový úsek. Neměnit každý rok vše od základu.

Jihlava má sama o sobě řadu tváří: dokumentární, německá, mahlerovská, havířská, průmyslová… To jsou cesty, které se nabízejí k využití. Ne chaos a barmanské show, které jsou vydávány za kulturu.

Město, potažmo Brána Jihlavy, by mělo pracovat na spojování umělecké komunity, protože tak se může zvýšit kvalita kulturní činnosti, která samozřejmě oživuje město samotné. K oživení měst ve zbytku Evropy napomáhají také třeba buskeři, pouliční umělci, kteří mají v Jihlavě těžké pořízení. Sice se každoročně pořádá BuskingFestival, který by měl podporovat umění v ulicích, ovšem tam neplatí stejná pravidla jako po zbytek roku.Souhlasíte? Volte číslo 9 – Starosty a nezávislé kandidáty.

VOLEBNÍ PROGRAM

KANDIDÁTI