Radek Zvolánek: Osadní výbory by měly být rovnocennější partneři

Ve veřejném dění v Jihlavě se angažuji od roku 2017. Od té doby jsem také předsedou osadního výboru ve Starých Horách, který jsme v té době založili.

Osadní výbor má ze zákona dané pravomoci – může předkládat orgánům města návrhy nebo se může vyjadřovat k jiným návrhům, připomínkám či podnětům týkající se městské části. V Jihlavě jsou zastupitelstvem města schválena pravidla pro zřizování a činnost osadních výborů, která upřesňují fungování osadních výborů.

Podle těchto pravidel má každá městská část, respektive osadní výbor, přidělené finanční prostředky na drobnou údržbu, vlastní činnost nebo na podporu kulturních a společenských aktivit, které může využít. Výše ročního příspěvku, se kterým hospodaří jednotlivé části města, se pohybuje v rozmezí od dvaceti do dvou set tisíc korun podle výše odvodů daní z nemovitostí v příslušné místní části.

V osadním výboru ve Starých Horách se snažíme finance využívat na podporu společenského života, rozvoj občanské vybavenosti nebo na spolufinancování investičních či neinvestičních akcí. Postupně se opravila víceúčelová hřiště, která se snažíme i nadále udržovat a rozvíjet, opravil se chodník u školky, instalovaly se měřiče rychlosti na příjezdu od Větrného Jeníkova a od Hybrálce, postavil se přístřešek na zastávce Okrajová nebo molo na rybníku Borovinka.

Ze společenských akcí pořádáme venkovní sousedskou zábavu, zdobíme vánoční strom, obnovili jsme masopustní průvod s karnevalem nebo organizujeme jarní sběr odpadků. Věřím, že se nám tak postupně daří zlepšovat okolí svého bydliště. Bohužel se ale stále nepodařilo zrealizovat akci, která má v osadním výboru dlouhodobě prioritu nejvyšší, a to opravu Hybrálecké ulice. Nicméně město opravu této ulice konečně připravuje a doufáme, že k realizaci dojde v příštím roce.

V osadním výboru děláme vše bez finanční odměny a ve svém volném čase, kterého nikdo moc nazbyt nemá. Jsem ale rád, že můžeme dělat něco pro zlepšení svého okolí. Někdy se bohužel objevují i negativní reakce občanů, jelikož ne každému je možné se zavděčit. Důležitá je však spolupráce se zástupci města a magistrátu, jejich podpora, bez které nelze realizovat požadované návrhy.

Osadní výbory určitě mají smysl pro rozvoj městských částí. Na základě svých zkušeností se ale domnívám, že by se měly stát rovnocennějšími partnery pro město a magistrát. Chtěl bych, aby osadní výbory měly participativní rozpočty, aby byly nastaveny jasnější postupy a informační kanály mezi městem a osadními výbory, aby se zrychlila realizace požadavků zejména hrazených z fondu pro podporu aktivit a aby byly provázané webové stránky města a městských částí.Souhlasíte? Volte číslo 9 – Starosty a nezávislé kandidáty.

VOLEBNÍ PROGRAM

KANDIDÁTI