Denisa Bláhová: Oživme Jihlavu!

Jihlava je krásná a mám ji ráda. Co jsem ale začala studovat vysokou školu, zjistila jsem, co všechno mi v mém rodném městě chybí. Nejvíce ze všeho bych si přála místo na setkávání. Nejenom v letních slunečných dnech více a více toužím po tom sejít se s přáteli „někde venku“, ale zároveň ne mimo civilizaci. Rozkvetlé stromy a keře, krásné trávníky, které vyzývají k pikniku...

V Jihlavě máme sice parků dost, ale v žádném z nich se necítím komfortně. Zeleň často není upravená, lavičky a cesty jsou rozbité, kolem se povalují poházené odpadky. V takovém prostoru se nikomu svůj volný čas trávit nechce. V Jihlavě skutečně chybí komunitní prostor přímo určený ke scházení se. Místo, kde by si lidé mohli v klidu rozbalit deku s jídlem, zahrát si na kytary, cvičit nebo si mezi stromy zavěsit houpací sítě. A právě takové komunitní místo by mohlo být skvělým zázemím i pro kulturní akce v Jihlavě. Mohly by zde probíhat nové menší multižánrové festiválky, na které by lidé nechodili jen kvůli hudbě, ale kvůli tomu, že se setkají s ostatními. Nic obrovského, jako jsou koncerty na letním kině.

Kulturní oživení by ale dle mého názoru potřebovala celá Jihlava. Lidé jsou již zvyklí a rádi chodí na akce typu Havíření nebo MFDF, ale co zbytek roku? Potřebujeme kulturně oživit nejen centrum města a nejen v létě nebo na Vánoce. Ulice, parkány i náměstí. Chceme propojit jihlavskou ZUŠ, nezávislé umělce, spolky, DDM Jihlava a uspořádat dny, ve kterých by střídavě probíhaly site-specific projekty, tedy akce pohybující se na hranici výtvarného umění, zejména pak konceptuálního, divadla a hudby. Tuto funkci by měla převzít již zřízená organizace Brána Jihlavy.

Zkrátka pojďme oživit Jihlavu a ukázat dětským i dospělým spoluobčanům, že je tu krásně!Souhlasíte? Volte číslo 9 – Starosty a nezávislé kandidáty.

VOLEBNÍ PROGRAM

KANDIDÁTI