Radek Rychnovský: Jak udělat Jihlavu soběstačnější

V posledních letech čím dál více slyšíme o takzvané klimatické změně, kdy jsou lidé ohrožováni více extrémními jevy, jako je sucho, povodně či tornádo. K tomu se nedávno přidala i změna energetická, kdy dochází k extrémnímu zdražování (a hrozícímu nedostatku) energií.

Na vše vyjmenované by měli politici reagovat. I naše město by mělo mířit k větší energetické soběstačnosti a pomáhat tak snížením energetické náročnosti svého provozu. Je jasné, že instalace fotovoltaických systémů na výrobu elektřiny a ohřev vody, tepelná čerpadla, systémy na využívání dešťové vody a podobně něco stojí a nalézat peníze v už tak napnutém rozpočtu města nebude jednoduché, ale naším cílem je zaměřit se spíše na změnu systémovou.

To znamená už při projekčních pracích myslet na to, že by se daly tyto technologie využívat a následně realizovat při novostavbách a rekonstrukcích financovaných městem. Přirozené zapracování rovnou do projektu pak vyjde přirozeně levněji než následné úpravy.

Dešťová voda by měla patřit do tohoto úsporného systému. Hospodaření s vodou musí být přirozenou součástí našeho fungování a město má jít příkladem. Není to tak dávno, co letní vedra a sucho znamenaly reálné ohrožení zásobování Jihlavy pitnou vodou kvůli jejímu nedostatku v hubenovské nádrži. A právě dešťová voda může při spoustě věcí nahradit vodu pitnou, která pak zbude opravdu na pití a vaření.

Když to shrnu, rádi bychom se zaměřili již při projekčních pracích na energetické úspory a hospodaření s vodou. Efekt bude nejen ekonomický v provozních nákladech města a jeho organizací, ale zároveň i ekologický. Vzhledem k tomu, že tyto hrozby si uvědomuje i stát, bude navíc možnost využít na uvedená řešení i dotačních prostředků a ušetřit je tak v městském rozpočtu.Souhlasíte? Volte číslo 9 – Starosty a nezávislé kandidáty.

VOLEBNÍ PROGRAM

KANDIDÁTI